Wie zijn er betrokken?

Medisch hoofdonderzoeker Dr. Anje te Velde, Maag-Darm-Lever artsen Prof. Dr. Gerd Bouma, Dr. Marjolijn Duijvestein en Dr. Pieter Stokkers, Immunofarmacoloog Prof. Dr. Aletta Kraneveld en Psychobioloog Dr. Jos Bosch zijn aangesloten bij het project als medisch wetenschappelijk adviseurs. Tineke Markus, Voorzitter van Stichting MijnIBDcoach, en Menne Scherpenzeel, Directeur van de CCUVN, zijn betrokken als ervaringsdeskundig adviseur. Het project wordt begeleid door Tjitske Bezema van Hidden Health Solutions, een organisatie die zich inzet om de patiënt als gelijkwaardige gesprekspartner in te zetten bij het vinden van oplossingen voor een betere kwaliteit van leven en gezondheid.

Wie zijn erbij betrokken?

Medisch hoofdonderzoeker Dr. Anje te Velde, Maag-Darm-Lever artsen Prof. Dr. Gerd Bouma, Dr. Marjolijn Duijvestein en Dr. Pieter Stokkers, Immunofarmacoloog Prof. Dr. Aletta Kraneveld en Psychobioloog Dr. Jos Bosch zijn aangesloten bij het project als medisch wetenschappelijk adviseurs. Tineke Markus, Voorzitter van Stichting MijnIBDcoach, en Menne Scherpenzeel, Directeur van de CCUVN, zijn betrokken als ervaringsdeskundig adviseur. Het project wordt begeleid door Tjitske Bezema van Hidden Health Solutions, een organisatie die zich inzet om de patiënt als gelijkwaardige gesprekspartner in te zetten bij het vinden van oplossingen voor een betere kwaliteit van leven en gezondheid.

Achtergrond

Meestal gaan onderzoeken over het lichaam, nieuwe medicijnen of de ziekte. Maar bij dit vertelpunt gaat het om uw beleving: wat in uw ervaring het effect is van voeding en dranken op uw lichamelijke gesteldheid en welbevinden. Doordat een grote groep mensen deelneemt, kunnen patronen zichtbaar worden. Het gaat dan niet meer om één stem, maar om velen. Door mee te doen stimuleert u wetenschappers en artsen om verder onderzoek te doen en helpt u mede-patiënten aan nieuwe mogelijkheden om hun welbevinden te verbeteren.

Voeding Helpt is een initiatief van de Stichting Immunowell (www.immunowell.com) in samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), de Maag-, Lever-, Darmstichting (MLDS) en een aantal Maag-, Darm- en Lever (MDL) artsen en onderzoekers.

Het vertelpunt is een vervolg op het project Onderbuikgevoel, waarin verhalen verzameld zijn over situaties waarin mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zich beter voelden. Daaruit kwam naar voren dat voeding één van de twee onderwerpen was, die het vaakst omschreven werden. Meer informatie vindt u op de website van project Onderbuikgevoel. Dit nieuwe vertelpunt is bedoeld om het onderwerp voeding verder uit te diepen.